Lupta cu demonii interiori – II

Continuăm astăzi cu câteva “reţete” de preîntâmpinare a trărilor, stărilor emoţionale negative, dezadaptative.

  • Cunoscându-se faptul că persoana susceptibilă şi nesigură de ea însăşi nu posedă, de obicei, spontaneitatea necesară formulării unor răspunsuri adecvate la situaţiile noi care apar, părinţii vor trebui să-l obişnuiască pe copil cu situaţiile neprevăzute sau dificile. Mai precis, este necesar ca părinţii să prevadă necesitatea formării la copil a unui bagaj variat de deprinderi din rândul cărora nu trebuie să lipsească cele referitoare la felul cum trebuie să înceapă şi să întreţină o conversaţie, cum trebuie să salute sau să servească masa într-un cadru festiv etc. Toate aceste deprinderi au virtutea nu numai de a combate stângăcia şi nesiguranţa în relaţiile cu ceilalţi, ci şi a-l face pe copilul suferind de timiditate să iasă din izolarea în care l-a adâncit lipsa de încredere în sine, şi de a trăi în afară, de a se afirma în sensul bun al cuvântului în societate.
  • Nu mai puţin important este efortul părinţilor de a-l ajuta pe copilul descurajat să renunţe la obiceiul de a se autoanaliza excesiv în timpul acţiunii şi după ce aceasta s-a încheiat. Autoanaliza realizată în timpul desfăşurării acţiunii intervine ca o frână împinsă uneori până la inhibiţie şi blocaj. Acest lucru se constată, mai ales, în acele situaţii în care copilul trebuie să răspundă la un examen sau când trebuie să vorbească în faţa clasei : înainte de a începe sau chiar în timp ce vorbeşte, acesta îşi abate atenţia, de la subiectul pe care trebuie să-l trateze, la el însuşi şi se autoanalizează cu un deosebit spirit critic ; această dedublare şi cenzurare critică severă are drept consecinţe întreruperea contactului afectivc şi intelectual cu interlocutorii, generarea emoţiei şi a unei stări de puternică inhibiţie. Instalarea tuturor acestor fenomene determină, la rândul lor, eşecul întregii activităţi de examen sau de vorbire în prezenţa colegilor ; după eşec elevul în cauză este tentat să folosească, cu aceeaşi lipsă de măsură, activitatea de autoanaliză, autoînvinovăţindu-se şi închizându-se în sine într-o atitudine depresivă şi defetistă.
  • Obişnuinţa persoanei de a analiza cu luciditate raportul dintre posibilităţile proprii reale şi dificultatea sarcinii propuse la un moment dat reprezintă o cale eficientă de obţinere a încrederii în sine, de renunţare la tendinţa de a exagera dificultăţile întâlnite în activitate. O astfel de obişnuinţă trebuie să-şi formeze mai ales acele persoane care sunt nesigure de ele însele, care sunt înclinate să se subaprecieze în mod exagerat, să se îndoiască de calităţile lor. Subevaluarea proprie duce automat la supraestimarea greutăţilor şi a riscurilor, aşa după cum disproporţia dintre posibilităţi şi sarcina fixată conduce inevitabil la nesiguranţă şi nehotărâre. De aceea, copiii şi tinerii trebuie să fie ajutaţi să-şi descopere calităţile reale pe care le au, să-şi evalueze în termeni obiectivi propriile posibuilităţi ; această cunoaştere obiectivă de sine le dă posibilitatea să constate că dispun de acele calităţi care-i vor face să reuşească în situaţiile în care reuşesc şi alţii.

Lupta cu demonii interiori – I

Poate fi preîntâmpinată instalarea sentimentului acut de inferioritate. Pot fi “vindecate” neîncrederea în sine, hiperemotivitatea, ancorarea în trecut, excesul de analiză (hiperintrospecţia) ? În cazul formelor uşoare pot fi preîntâmpinate sau chiar înlăturate în mod eficient o serie de aspecte cum ar fi : susceptibilitatea în raporturile cu ceilalţi, nehotărârea (determinată de o mai scăzută încredere în sine). În formele mai severe, în care cauzele înnăscute sunt puternice, se poate înregistra doar o diminuare a acelor însuşiri care în mod normal nu pot fi înlăturate, cum sunt : hiperemotivitatea şi introversiunea exagerată.

Elaborarea unei strategii eficiente de preîntâmpinare sau vindecare a sentimentului acut de inferioritate şi autoacuzare trebuie să ţină cont de mai mulţi factori :

  • Specificul cazului întâlnit, deoarece la unele persoane apar forme mai uşoare ale neîncrederii în sine, pe când la altele nesiguranţa de sine poate evolua spre instalarea unui profund sentiment de neputinţă, de incapacitate deprimantă, care să culmineze chiar cu dezvoltarea unei reacţii de retragere exagerată în sine şi de abandon.
  • Cunoaşterea precisă a împrejurărilor concrete în care persoana respectivă se descurajează. Cunoaşterea acestor împrejurări, precum şi a gradului de emotivitate (durata şi intensitatea stărilor de nesiguranţă apărute în situaţia concretă), permite luarea unor măsuri de preîntâmpinare a crizei de descurajare şi găsirea acelor calităţi şi situaţii care i-ar putea oferi persoanei respective compensaţii reale. Din păcate, acolo unde acest mod de cunoaştere ar trebui să fie ridicat şi aplicat la rang de artă – şcoala – lipseşte cu desăvârşire. Majoritatea profesorilor nu au tact psihopedagogic şi nu aplică instrucţia şcolară adaptată la fiecare caz în parte. Într-o clasă cu 25-30 de elevi este greu să aplici acest “principiu”, ar replica profesorii, dar soluţia nu este aceasta, ci una dintre rezolvări ar fi gruparea elevilor pe baza trăsăturilor psihice asemănătoare; astfel la o clasă am avea 2-3 grupe cu particularităţi proprii şi implicit un mod de abordare didactic adaptat fiecărei grupe. De altfel, mai ales în astfel de situaţii, văd implicarea psihologului şcolar.
  • Asigurarea (copilului sau tânărului) unui climat afectiv cald, a unei ambianţe de securitate, în familie şi în şcoală, care să contribuie, prin atmosfera de bunăvoinţă şi încredere care i-au fost acordate copilului, la vindecarea acestuia de crizele temporare de descurajare şi neîncredere în sine. Mai mult chiar, pentru a se preîntâmpina instalarea la copil a sentimentului de inferioritate şi, în strânsă legătură cu el, formarea tendinţei de a supraevalua consecinţele negative ale propriilor greşeli şi abateri comise la un moment dat, părinţii vor trebui să urmărească, într-o mai mare măsură, adaptarea exigenţelor (a cerinţelor) familiale, la posibilităţile de înţelegere şi de realizare a sarcinilor de către copii.