UMBLAREA CURAȚITĂ DE CHRISTOS

Text de bază: Ioan 13:3-17;
Texte secundare: 1 Ioan 3:1-3; 2 Cor. 7:1.

1. Umblarea Falsei Smerenii (v. 6,7)
  • Nenaturală – iese in evidență prin neascultare și nepotrivire in ambianță (Luca 5:8);
  • Nepricepută – Nu ințelege situația. Mintea este blocată de intențiile proprii.
2. Umblarea Falsei Dedicări (v. 8)
  • Imatură – Se contrazice: Folosește absolutisme, dar cade imediat (Matei 26:33-35);
  • Gălăgioasă – Declamă, Trâmbițează (Prov 20:6).
3. Umblarea Falsei Spiritualități (v. 9)
  • Exagerată – Devine supraspirituală, Abuz spiritual, Pretenții exagerate;
  • Emoțională – Bazată pe simțuri. A fi văzut, admirat, deasupra tuturor.

Concluzie:

Umblăm în aceasta lume și de multe ori ne întinam.
Isus ne poate curăți zilnic, doar dacă am facut baie (nascut din nou: 1 Cor. 6:11; Tit 3:5).
Numai cel curatit de Christos (zilnic, în umblarea sa) poate curăți picioarele (umblarea zilnică a) celuilalt.