Media statistică – Căldicelul

Îmi place statistica şi, mai ales, programele de prelucrare statistică : Excell, SPSS etc. La un curs ni s-a spus de rezerva pe care trebuie s-o arătăm faţă de mediile statistice. Un renumit profesor de matematică (Grigore Moisil), referitor la mediile calculate in statistică, a remarcat: „Daca pui o fesă pe o plită încinsă şi o fesă pe un bloc de gheaţă, media e bună [căldicel], dar, în realitate, e vai de fundul tău!”

Asta m-a dus cu gândul la un pasaj biblic care ne arată clar ce înseamnă complacerea într-o atitudine călduţă:

„Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. (Apocalipsa 3:15-16)”

Orice complacere în „media statistică” atrage după sine consecinţele de rigoare. De ce să trăim în beţia a ceea ce am fi putut fi dacă… ? Urmăreşte să te dezvolţi mereu şi nu te vei plictisi în mijlocul mediocrităţii. Cel mai mare risc din viaţă e acela de a nu face nimic.