Dragostea divină in cei ce-L iubesc pe Isus

Text : Ioan 14:15-31

1. DRAGOSTEA PENTRU ISUS

 • Angajează întreaga personalitate – Marcu 12:30;
 • Motivează şi energizează împlinirea poruncilor Sale – Ioan 14:15, 21, 23
 • Poruncile lui Isus sunt expresia dragostei divine – 1 Tim. 1:5, Rom. 13:8-10, Gal. 5:13-14

2. DRAGOSTEA LUI ISUS PENTRU CEI CE-L IUBESC

 • Nu îi lasă orfani – Ioan 14:16, 18
 • Le oferă pacea Sa supranaturală – Ioan 14:27; 16:33
 • La asigură (promite) un loc în cer – Ioan 14:3

3. DRAGOSTEA DUHULUI PENTRU CEI CE-L IUBESC PE ISUS

 • Se manifestă în calitatea Sa de Mângâietor – Ioan 14:16, 26
 • Se manifestă în prezenţa Sa continuuă – Ioan 14:16-17; Efes. 1:13-14
 • Se manifestă în instrucţia / călăuzirea Sa – Ioan 14:26; 1 Cor. 2:13; 2 Petru 1:21; Ioan 16:13-15

4. DRAGOSTEA TATĂLUI PENTRU CEI CE-L IUBESC PE ISUS

 • Este răspunsul Său la dragostea noastră – Ioan 14:21, 23
 • Este aceeaşi dragoste ca şi pentru Fiul Său – Ioan 17:23
 • Este o dragoste care nu ne lasă niciodată – Rom. 8:35-39

Iubirea Tatălui

Dacă nu ai ajuns să trăieşti o viaţă de biruinţă nu se datorează faptului că ai postit prea puţin. Biruinţa nu vine prin efortul propriu, ci prin credinţă. Credinţa în ce? – poate te întrebi. Credinţa în iubirea desăvârşită ce o are Dumnezeu pentru tine.

Mulţi credincioşi trăiesc sub condamnarea celui rău, care le spune mereu: Nu ai postit destul, nu te rogi destul, nu mărturiseşti destul, nu studiezi Biblia destul. Ei sunt continuu hăituiţi de asemenea gânduri de autocondamnare, într-un ciclu interminabil de activităţi şi într-o multitudine de lucrări moarte.

Îţi dai seama că autodisciplina, postul, rugăciunea, zeciuiala şi mărturia sunt toate lucrări moarte, dacă acestea nu sunt rodul iubirii tale faţă de Dumnezeu? Şi ele nu pot proveni din iubire dacă tu, întâi de toate, nu eşti sigur de iubirea lui Dumnezeu faţă de tine.

Zac Poonen.