Între Cârtire și Plinătatea Duhului

Text biblic: Numeri 11:1-35

Atitudinea de cârtire față de Dumnezeu denotă mai mult decât o „justificată” nemulțumire. Lipsa peștilor gratuiți, a cărnii, prajiilor, cepei și a usturoiului poate să fie cât se poate de reală. Dar tot atât de reală este și prezența lui Dumnezeu. Ce-i arată Dumnezeu lui Iov când acesta îi cere socoteală? Dumnezeu îl pune pe Iov să priveasca a Sa creație: lună, stele, galaxii, pământul cu toate creaturile. În fața acestei revelații Iov cade la picioarele lui Dumnezeu și se vede atât de mic. Da, Dumnezeu este atotputernic și în complet control; EL a făcut și peștii și animalele de uscat și toate legumele. Când Dumnezeul cărnii și a legumelor este Conducătorul tău, tu te plângi că n-ai carne și legume? Ori, nu cumva, imaginea ta despre Dumnezeu este a unui dumnezeu hain?

Cum să nu crezi că Dumnezeu vrea să te „otrăvească” cu mană, când imaginea ta despre Dumnezeu este a unuia care te mână sa fii „ucis de sabie, iar soțiile noastre și copilașii noștri vor fi de jaf?” – Numeri 14:3

Astfel de imagine despre Dumnezeu găsește imediat pretexte pentru a se revolta. Dar la ce duce revolta? Cât de periculoasă este? Pe cine atinge? Și când a atins pe toată lumea, cine mai poate stopa urgia? Cum se rezolvă această nenorocire?

Poftele generează Cârtire

(Cârtirea Poporului)

 • etapa plânsului, a jelaniei (v.1, 4, 10);
 • etapa revendicării (v.13);
 • etapa disprețuirii (v.20; 14:3);
 • etapa lăcomiei (v.32);
 • etapa falimentului (v.33).

Cârtirea generează Cârtire

(Cârtirea lui Moise)

 • etapa observării (v.10);
 • etapa tristeței (v.10);
 • etapa acuzării (v.11);
 • etapa victimizării (v.13);
 • etapa disperării (v.14, 21-22);
 • etapa depresiei (v.15)

Tratamentul Cârtirii

(Soluția lui Dumnezeu)

 • etapa ascultării / credinței (v.24, 30);
 • etapa umplerii cu Duhul Sfânt (v.16, 28-29);
 • etapa slujbei / conducerii spirituale (v.17);
 • etapa manifestării darurilor spirituale (v.26-26).

Concluzie

Este clar că nemulțumirea față de anumite lipsuri poate ascunde o profundă aversiune față de Dumnezeu. În natura noastră coruptă, toți îl urâm pe Creatorul. Detectarea in inima noastră a oricărei stari de bosumflare poate fi un semnal de alarmă. Cu cât ne îndepărtăm de părtășia cu Dumnezeu, cu atât mai mult în sufletul nostru încolțesc lăstarii necredinței și a nemulțumirii față de toate lucrurile, dar mai ales față de Dumnezeu. Scopul celui rău este să ne facă să falimentăm, să ajungem la treapta cea mai de jos: disperare și depresie. De aici nu mai este decât un pas spre pierzarea noastră. Lăsându-ne gândirea condusă de Duhul și fiind plini de EL vom evita astfel de stari periculoase și vom ajuta și pe alții.

CÂT DE NECESARĂ ESTE SCRIPTURA ?

1. Fără Scriptură nu există CREȘTERE SPIRITUALĂ
 • Necesară în pruncia spirituală – 1 Petru 2:2;
 • Necesară în depășirea stării de pruncie – 1 Cor. 3:1-2.

2. Fără Scriptură nu există LUCRARE SPIRITUALĂ
 • Necesară în instruirea reciprocă – Col. 3:16;
 • Necesară în formarea individuală – 2 Tim. 3:16-17.

3. Fără Scriptură nu există LUPTĂ SPIRITUALĂ
 • Necesară în mod triplu în ARMĂTURA LUI DUMNEZEU – Efes. 6:14-17:
  • Adevărul (Ioan 17:17),
  • Evanghelia Păcii (Rom. 1:2, 9),
  • Cuvântul lui Dumnezeu (Evrei 4:12).
 • Necesară în contracararea lui Satan – Luca 4:1-13 (”este scris…”).

4. Fără Scriptură nu există DISCERNERE SPIRITUALĂ
 • Necesară în exersarea credinței, în ciuda emoțiilor – Fil. 4:6;
 • Necesară în protejarea față de farsori (amăgitori) – Col. 2:8, 2 Petru 2;
 • Necesară pentru demascarea falselor experiențe – 2 Tim. 4:2-4.

UMBLAREA CURAȚITĂ DE CHRISTOS

Text de bază: Ioan 13:3-17;
Texte secundare: 1 Ioan 3:1-3; 2 Cor. 7:1.

1. Umblarea Falsei Smerenii (v. 6,7)
 • Nenaturală – iese in evidență prin neascultare și nepotrivire in ambianță (Luca 5:8);
 • Nepricepută – Nu ințelege situația. Mintea este blocată de intențiile proprii.
2. Umblarea Falsei Dedicări (v. 8)
 • Imatură – Se contrazice: Folosește absolutisme, dar cade imediat (Matei 26:33-35);
 • Gălăgioasă – Declamă, Trâmbițează (Prov 20:6).
3. Umblarea Falsei Spiritualități (v. 9)
 • Exagerată – Devine supraspirituală, Abuz spiritual, Pretenții exagerate;
 • Emoțională – Bazată pe simțuri. A fi văzut, admirat, deasupra tuturor.

Concluzie:

Umblăm în aceasta lume și de multe ori ne întinam.
Isus ne poate curăți zilnic, doar dacă am facut baie (nascut din nou: 1 Cor. 6:11; Tit 3:5).
Numai cel curatit de Christos (zilnic, în umblarea sa) poate curăți picioarele (umblarea zilnică a) celuilalt.

Dragostea divină in cei ce-L iubesc pe Isus

Text : Ioan 14:15-31

1. DRAGOSTEA PENTRU ISUS

 • Angajează întreaga personalitate – Marcu 12:30;
 • Motivează şi energizează împlinirea poruncilor Sale – Ioan 14:15, 21, 23
 • Poruncile lui Isus sunt expresia dragostei divine – 1 Tim. 1:5, Rom. 13:8-10, Gal. 5:13-14

2. DRAGOSTEA LUI ISUS PENTRU CEI CE-L IUBESC

 • Nu îi lasă orfani – Ioan 14:16, 18
 • Le oferă pacea Sa supranaturală – Ioan 14:27; 16:33
 • La asigură (promite) un loc în cer – Ioan 14:3

3. DRAGOSTEA DUHULUI PENTRU CEI CE-L IUBESC PE ISUS

 • Se manifestă în calitatea Sa de Mângâietor – Ioan 14:16, 26
 • Se manifestă în prezenţa Sa continuuă – Ioan 14:16-17; Efes. 1:13-14
 • Se manifestă în instrucţia / călăuzirea Sa – Ioan 14:26; 1 Cor. 2:13; 2 Petru 1:21; Ioan 16:13-15

4. DRAGOSTEA TATĂLUI PENTRU CEI CE-L IUBESC PE ISUS

 • Este răspunsul Său la dragostea noastră – Ioan 14:21, 23
 • Este aceeaşi dragoste ca şi pentru Fiul Său – Ioan 17:23
 • Este o dragoste care nu ne lasă niciodată – Rom. 8:35-39

Harul lui DUMNEZEU

Text: 2 Cor. 12:9-10

 1. Suficienţa Harului (Harul Meu îţi este de ajuns)
 2. Terenul Harului (slăbiciuni, defăimări, nevoi, prigoniri, strâmtorări)
 3. Manifestarea Harului (… puterea)
 4. Eficienţa Harului (… este făcută desăvârşită)
 5. Condiţia Harului (conştientizez slăbiciunile pentru ca puterea lui Christos să rămână în mine)
 6. Satisfacţiile Harului (lauda şi satisfacţia/plăcerea)
 7. Legea Harului (Când sunt slab, atunci sunt tare)

Alunga nelinistea…

ALUNGA NELINISTEA DIN SUFLET

Text: Filipeni 4:6-9

1. Prezentand problema ta lui Dumnezeu (4:6) :

 • in orice situatie stresanta
 • prin rugaciuni (comunicare nemijlocita cu Dumnezeu)
 • prin cereri cu multumiri (stare de recunostinta pentru o favoare facuta)

2. Preocupandu-ti mintea cu (4:8) :

 • toate realitatile lui Dumnezeu,
 • toate lucrurile morale,
 • toate lucrurile echitabile,
 • toate lucrurile pure, neintinate,
 • toate lucrurile demne de apreciat,
 • toate lucrurile demne de acceptat,
 • toate lucrurile care constituie o virtute,
 • toate lucruile demne de lauda

3. Practicand Cuvantul lui Dumnezeu/Credinta (4:9) :
(insuflat de oameni de incredere)

 • Invatat,
 • Asimilat,
 • Exemplificat,
 • Demonstrat.

4. Primind de la EL pacea (4:7,9) :

 • supranaturala – depaseste capacitatea umana de intelegere
 • protectiva – ganduri si inimi aparate in Christos Isus
 • In prezenta lui Dumnezeu

Schita de Predica

CÂND AI NEVOIE DE MIJLOCITOR?

Text: Numeri 11:1-3

A) Când relaţia ta cu Dumnezeu este ruptă

 • Datorită cârtirii (Numeri 11:1; 14:1-2) – o exprimare indignată a nemulţumirii, prin murmure, plîns, bocet, strigăt.
 • Datorită desconsiderării lui Dumnezeu (Numeri 14:11)
 • Datorită necredinţei (Numeri 14:11)
 • Datorită trăirii în plăcerile naturii corupte (Iuda 16)
 • Datorită unei inimi mândre (ce se exprima prin cuvinte trufaşe) (Iuda 16)
 • Datorită unui caracter făţarnic (linguşeală pentru beneficii) (Iuda 16)

B) Când ai parte de judecata Sa (foc mistuitor)

 • Când păcătuieşti cu voia, în deplină cunoştinţă de cauză (Evrei 10:26-27)
 • Când beneficiezi de influenţa Mântuitorului, dar trăieşti în păcat (Evrei 6:4-8; 2Petru 2:20-21)
 • Când desconsideri Împărăţia lui Dumnezeu (principiile, legile) (Evrei 12:28-29)

C) Concluzia:

 • Domnul Isus este modelul Mijlocitorului desăvârşit (2 Timotei 2:1-5)
 • Situaţiile de urgenţă solicită măsuri de urgenţă (Mijlocirea) (Iacov 5:13-16)

Schiţă de predică a lui Caleb Nechifor

Mi-a plăcut foarte mult o schiţă de predică de pe blogul lui Caleb. Am s-o afişez şi la mine. Ea reflectă dumnezeul sau Dumnezeul din inima noastră.

Cât de sfânt este Dumnezeu în inima ta?

1Petru 3:15

1. Atat cat esti tu de separat de lume (Iosua 5:13-15)

“dezleagă încălţămintea, căci locul pe care stai este un loc sfânt”

2. Atat cat esti de schimbat (Isaia 6:3-7)

Schimbarea lui Isaia a constat in iertarea nelegiuirii (v.6)

3. Atat cat esti de slujitor (v.8)

Atat de sfant e Dumnezeu in inima ta, cat esti tu de gata să Îl slujeşti şi să Îl reprezinţi în această lume. (v.8)

– Mulţumiri Caleb.

Eu şi sfârşitul

Sfirsitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiti intelepti dar, si vegheati in vederea rugaciunii (1 Petru 4:7).

 1. Universalitatea sfarsitului (sfarsitul tuturor lucrurilor…)
 2. Timpul sfarsitului (… este aproape)
 3. Atitudinea fata de sfarsit (Fiti inteleptisi vegheati)
 4. Comportamentul fata de sfarsit (vegheati in vederea rugaciunii)

Termeni de interpretat:

 • sfarsitul;
 • aproape.

Material ajutator:

Sfarsit = (gr) TELOS

 • limita la care o persoana sau un lucru inceteaza sa fie ceea ce era pana in acel moment (2 Corinteni 3:13, 1 Petru 4:7);
 • rezultatul final al unei stari sau al unui proces (Luca 1:33, Romani 10:4);
 • cel mai inalt grad al unui act, ca de pilda dragostea lui Christos fata de ucenicii Lui (Ioan 13:1);
 • Scopul sau tinta unui lucru (1 Timotei 1:5);
 • Ultimul element dintr-o serie sau succesiune (Apocalipsa 1:18).

Dragostea dintâi

Tot cu Wes (tot prin Skype, tot de peste mari si tari si oceane) am continuat studiul la Apocalipsa 2:4-5. De fapt, tot el a scos o noua schita pe aceleasi versete de care discutam mai in josul articolelor.

In sectiunea cu cele 7 biserici se observa un sablon:

 1. Identitatea lui Isus
 2. Omniscienta/Atotstiinta Sa
 3. Asteptarile Sale
 4. Promisiunile Sale
 5. Atentionarile/Avertizarile Sale.

Bazat pe ultimul punct (al 5-lea) a fost precedenta schita. Aceasta ultima schita este axata pe dragostea dintai.

Dragostea dintai

1. Poate fi parasita

– prin lepadare

2. Poate fi recuperata

– prin revizuirea trecututlui

– prin pocainta

– prin intoarcerea la faptele dintai

3. Poate fi pierduta (definitiv)

– prin luarea sfesnicului

Notiuni de interpretat:

 • dragostea dintai;
 • sfesnicul

Avertizment!

Mesajul este inspirat din schita facuta la un articol anterior, alegeri personale.

Este de fapt, tot o schita pe aceleasi versete din Apocalipsa 2:4-5, „lucrata” impreuna cu Wes (mai mult el), prin intermediul lui Skype, intr-o noapte, pe la ora 4:00. Cine ar fi banuit? Selimbar – Texas, duplex.

Avertismentul Lui Isus

1. Cauza avertismentului

– parasirea dragostei dintai

2. Solutia la avertizare

– analiza trecutului;

– pocainta;

– revizuirea comportamentului.

3. Consecinta respingerii avertizarii

– luarea sfesnicului.

Concluzie: ca si crestini sa nu ramanem doar potentiali, doar „ar fi fost un om deosebit”.

Alegeri personale

Apocalipsa 2:4–5 Dar ce am impotriva ta, este ca ti-ai parasit dragostea dintai. Adu-ti aminte dar de unde ai cazut; pocaieste-te si intoarce-te la faptele dintai. Altfel, voi veni la tine si-ti voi lua sfesnicul din locul lui, daca nu te pocaiesti.

Alegerea „efesista”

 1. Alegere personala (v4) – “ti-ai parasit”;
 2. Alegere condamnabila (v4) – “…am impotriva ta..”;
 3. Alegerea nerevizuita (v5b):
  • impune prezenta judecatorului – “voi veni la tine”;
  • necesita sentinta conform alegerii – “iti voi lua sfesnicul”
 4. Alegerea revizuita (v5a):
  • analiza retrospectiva a alegerii:
   • timpul si locul alegerii (de unde ai cazut…);
   • obictul (-ele) alegerii (dragostea dintai).
  • refacerea alegerii:
   • respingerea/eliminarea conduitei negative (pocaieste-te);
   • alegerea conduitei pozitive (…intoarce-te la faptele dintai).

Cand lucrurile merg prost

De cele mai multe ori suportam consecintele, alegerilor nefericite pe care le-am facut. Orice carte care abordeaza subiectul dezvoltarii persoale – crestina ori seculara – face referire la faptul ca de cele mai multe ori suntem responsabili de directia in care apucam – buna sau rea –, prin alegerile pe care le facem.

Scopul psihoterapiei nu este acela de a rezolva o problema particulara ci de a ajuta individul [persoana, omul] sa se dezvolte, sa fie stapan pe situatie; responsabil de alegerile si respingerile sale.

Scriptura prezinta un Dumnezeu preocupat de cresterea/dezvoltarea copiilor Sai, capabili de alegeri pozitive, sanatoase, chiar daca, de cele mai multe ori, obiectul alegerii este greu de gestionat, suportat. El ofera si capacitatea de a face fata, puterea necesara asimilarii tuturor fazelor, procesului alegerii.

Textul din cartea Apocalipsa arata raporturile unei alegeri condamnabile, prin natura si efectele/consecintele ei. In ciuda faptului ca aveau si un lucru bun (urau faptele nicolaitilor – gnosticism aversiv), alegerea lor ramanea condamnabila si urma disciplina.

Ca si crestini, viata noastra searbada, fara rod, lipsita de putere are la baza alegeri condamnabile. Alegeri ce tin de moduri de gandire gresite, fapte, actiuni, comportamente imorale, excese de orice tip, relatii nesanatoase (Psalmul 1:1) etc.

Cand lucrurile merg si mai prost

Cand starea noastra a atins un punct culminant, este posibil ca noi sa fi respins indemnul la reanalizarea alegerilor personale. E posibil ca Judecatorul sa-Si fi facut simtita prezenta si sa fi aplicat sentinta. Dar chiar si in acest moment se poate face o analiza retrospectiva cu rol de revizuire a alegerilor personale, in vederea “vremurilor de inviorare”.

Cand vrem ca lucrurile sa nu mearga prost

Revizuieste-ti alegerile. Ca si crestini insa, pe langa efectele consecutive, naturale, logice ale alegerilor personale, suportam si efecte/consecinte, hai sa le spun metafizice. Tatal nostru Ceresc, Dumnezeu, nu este impasibil fata de alegerile pe care le facem. El doreste sa trecem de faza “prunci duhovnicesti”. De aceea, prin frati, Scriptura si indemnul Duhului Sfant ne indeamna sa ne revizuim alegerile. Sa analizam viata noastra, sa vedem unde si cand am gresit si sa reparam lucrurile. Adica sa respingem lucrurile negative alese si sa alegem lucrurille care ne ajuta sa crestem/dezvoltam. Crestinul stie ca nu este singur in acest proces. Duhul Sfant, care locuieste in el ii va da puterea necesara sa duca la capat alegerile bune, chiar daca aceasta se face prin “slefuire”, modelare, uneori dureroasa. Rezultatul final este unul fericit.

Cum ne poate înviora Dumnezeu

In psalmul 119 gasim mai multe subiecte, printre care si cel al inviorarii.
Cum ne poate inviora Dumnezeu?

1. Uitandu-ne la promisiunile Sale:
    – vers. 24;
    – vers. 154.

2. Uitandu-ne si ramanand in Calea Sa:
    – vers. 34.

3. Uitandu-ne la bunatatea Sa:
    – vers. 88;
    – vers. 159.

4. Uitandu-ne la/in cuvantul Sau:

    – vers. 107.

5. Uitandu-ne la judecatile Sale:

    – vers. 149;
    – vers. 156.