Altă năzbâtie: Cetatea Sărbătorilor

Un alt pericol „teologica luat naştere şi la Sibiu sub tutela „Cetatea Sărbătorilor”. O altă brambureală, dar, cred eu, mult mai periculoasă decât „căsătorirea” Harului cu Legea. De ce mai periculoasă? Deoarece conectează adevăruri profunde (Justificarea, Identitatea) cu o finalitate abracadabrantă gen: „Dacă păcătuiesc, nu eu, omul cel nou fac lucrul acesta, ci omul cel vechi.” Cu alte cuvinte, treaba omului cel vechi ce face, atâta timp cât eu sunt un om nou, adică am căpătat justificarea din partea lui Dumnezeu.

Puteți aprofunda căutând pe youtube canalul Cetatea Sărbatorilor sau accesând linkul: https://www.youtube.com/channel/UC8-zBsD2dxI6M7aGy2TZRgw

De asemenea, vă invit să ascultați mesajul pastorului Nelu Brie care devoalează năzbâtiile acestei grupări (de la minutul 32):

Brambureala „teologică” HA-GE (Har + Lege) 2

Foarte scurtă recapitulare.

Legea şi Harul sunt două entități antagonice. Ceea ce nu a putut face Legea (și nici nu va putea vreodată) a făcut Harul. Legea nu a putut da viața. Normal, de vreme ce scopul ei a fost MOARTEA. Așadar, Dumnezeu nu a țintit niciodată să realizeze mântuirea prin Lege. Tocmai de aceea Pavel spune despre Slujba Legii că este, nici mai mult, nici mai puțin, decât Slujba Morții (gravată în litere, pe pietre – Decalogul). Deci Slujba Morții = Legea Morală (sic!). Pavel, în același paragraf din 2 Corinteni 3:7-18 spune că această slujbă (gravată…) a fost DESFIINȚATĂ. Interesant este că întoarcerea la Domnul este definită de Pavel, în aceeași secțiune ca renunțarea la Slujba Morții.

Aceeași idee este magistral expusă în epistola către evrei. Dacă renunți la Hristos pentru a te întoarce la sărăcia Legii nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate, deoarece jertfele Legii nu înlăturau păcatul (ereditatea) și nu eliberau conștiința. Evreii aduceau jertfe în fiecare zi (prin Marele Preot – Evrei 7:27), dar aceste jertfe nu făceau decât să țină conștiința încărcată permanent (Evrei 9:9; 10:1-4, 11). În schimb, Hristos este singurul care face atât curățirea integrală de păcate, asigurarea unei noi identități cât și curățirea conștiinței (Evrei 9:14, 25-28; 10:10, 14, 19 etc., etc.). Dar acest aspect va fi dezvoltat în altă abordare.

Identitatea umană – în Adam

Este interesant faptul că Scriptura prezintă bărbatul ca pe cel căruia i s-a născut fiul ori fiica: „Când Metusala era de o sută opt zeci și șapte de ani, i s-a născut Lameh.” În traducerea Cornilescu expresia este și mai radicală: „Metusala a născut pe Lameh.” Deci, bărbatul este capul și reprezentantul familiei. Dar nu numai atât. Există doi bărbați în Biblie care sunt reprezentanții a două rase umane. Este vorba de primul Adam și de ultimul Adam (1 Corinteni 15:45-49). În Romani capitolul 5, secțiunea formată din versetele 12 la 21, Pavel îi prezintă pe cei doi capi ai umanității.

Primul Adam a fost neascultător față de Dumnezeu, iar structura sa biologică, psihică și spirituală a suferit transformări radicale. Din momentul răzvrătirii structura ființei sale s-a pervertit. Natura sa a devenit una păcătoasă, iar efectul acestei naturi duce la dezagregare, entropie, moarte. Ei bine, structura aceasta pervertită a fost transmisă tuturor progeniturilor sale. Cum așa? Aproape fiecare dintre noi moștenește câte o suferință de la părinții săi. Ba chiar și bolile psihice se pare că au câte o componentă ereditară (schizofrenia, de exemplu). Nu mai vorbesc de faptul că, la nivel de duh (spirit) nu mai avem capacitatea de a fi în legătură cu Dumnezeu. Am moștenit de la mama mea două suferințe cronice. Fetița mea a luat de la mine unele, de la mama ei altele, de la bunici câte ceva, dar și altceva nou, rezultat probabil din combinații.

În Romani 5 observăm că Adam a transmis mai departe progeniturilor sale păcatul. Adică, natura sa pervertită, ereditatea. Judecată venită de la unul (primul Adam) a adus condamnarea pentru toți oamenii. Deci, moartea a domnit, prin Adam, peste toți. Neascultarea lui Adam ne-a făcut pe noi toți păcătoși. Ca să înțelegem bine: noi nu suntem păcătoși deoarece comitem păcate, ci pentru că Adam a fost neascultător (Romani 5:19). Tu și cu mine, noi toți laolaltă comitem păcate pentru că suntem, din punct de vedere ereditar marcați. Ne naștem păcătoși. Iar Legea, culmea, a venit să se înmulțească greșeală, ca efect al eredității.

Fiecare dintre noi avem o carte de identitate (buletin, CI, certificat de naștere). Într-un act de identitate avem data și localitatea nașterii, numele părinților și cetățenia. Dumnezeu vede așa: Naștere: din primul Adam (din țărână). Cetățenie: pămțntească. Tipologie: un suflet viu (psuchikos), purtând chipul celui făcut din țărână. Finalitate: Carnea și sângele nu pot să moștenească Împărăția lui Dumnezeu, nici putrezirea să moștenească neputrezirea. Legea este dată numai și numai celor „în Adam” cu scopul de a le reliefa moștenirea genetică și de a-i face profund conștienți că au nevoie de salvare, fără vreun aport (fapte) din partea lor. De ce este inutil aportul omului în problema salvării? Problema umanității prim-adamice nu provine din ceea ce FACE această umanitate, ci din ceea ce ESTE ea. Dearece a face rezultă întotdeauna din a fi. Trebuie să ființezi (să provii dintr-un anumit tip de viață) ca să te exprimi. Ori cum altfel ne putem exprima înăuntrul și în afara noastră decât precum suntem: păcătoși? Nu crezi că ești păcătos? Nimeni nu este veșnic.

Tranziție

Vă propun o problemă interesantă de logică, bazată pe Romani 5.

  • Descendenții lui Adam se nasc condamnați

  • Părinții mei sunt descendenți ai lui Adam

  • Eu sunt descendent al părinților mei


  • Eu mă nasc condamnat.

Cum pot oare să rezolv problema condamnării mele? Mă uit atent la inferența de mai sus și observ că imediat lângă blestemul meu (condamnat) se află verbul nasc. Hmm. Rezolvarea de aici trebuie să vină, de la naștere. Nu pot elimina condamnarea decât dacă mă mai nasc o dată. Mă uit mai sus puțin. Văd că părinții sunt o parte a problemei. Întrezăresc o rază de speranță. Dacă pot cumva să-mi schimb părinții? Ar fi o idee. Numai că disperarea mă cuprinde iar. Părinții sunt descendenți ai lui Adam, deci îi moștenesc natura. Orice părinți aș schimba ei sunt la rândul lor condamnați. Mă uit la prima afirmație. Ei, da! Aici e rezolvarea. Dacă schimb Adamul? Dacă în providența Sa, Dumnezeu mi-a pregătit un alt Adam? Aflu din Scriptură că da și că este vorba de ultimul Adam, de Isus.

De aici descopăr un adevăr uimitor pentru mine și orice om aflat în această situație. În definitiv eu nu sunt neapărat vinovat pentru că am comis păcate. Doar pentru asta am fost programat genetic, nu? Eu sunt responsabil pentru alegerea Adamului care să mă reprezinte în calitate de cap federal. Eu pot, prin alegere, să-mi schimb capul federal și să aparțin ca rasă umană de noul cap. Prin schimbarea primului Adam cu ultimul Adam fac un schimb de vieți. Dar cum este ultimul Adam?

… în episodul următor.

Brambureala „teologică” HA-GE (Har + Lege)

Nu mică mi-a fost mirarea (perplexitatea) să constat că oameni cu renume (și nume) combină Legea cu Harul, Harul cu Legea și construiesc, sfidând orice legitate a textului și contextului, gramaticii și logicii, istoriei și culturii (iudaice și creștine), argumente abracadabrante, doar ca să-și impună propria concepție asupra mântuirii. O combinație nefericită și imposibilă, în care, omul primește mântuirea prin Har, dar și-o asigură, după aceea, cu și prin propriile fapte (sfinte).

Scriptura este clară: „Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub Lege” sau „Voi care căutați să vă îndreptățiți pe voi înșivă prin Lege, v-ați lipsit de Hristos, ați căzut din Har” ori „Nu lepăd Harul lui Dumnezeu; căci dacă dreptatea se primește prin Lege, atunci degeaba a murit Hristos”. Sunt copleșitoare textele care pun o barieră între Har și Lege. Ele sunt incompatibile. Cei care încearcă să trăiască prin îmbinarea celor două metode de accedere la Dumnezeu, ajung să fie duplicitari, legaliști iar alții, cu un eu slab ajung să care în sufletul lor grave probleme emoționale (o să dezvolt în alt articol).

Plămădeala (struțo-cămila) Har – Lege

Spun unii că Legea încă este valabilă. Cea morală. Legea ceremonială a fost abolită de Hristos, dar Legea morală a rămas. Așa spun ei. De fapt, Scriptura arată, fără echivoc faptul că cele două laturi ale Legii nu pot fi separate (Romani 2:25-26; Galateni 6:13, 15 etc., etc.). În scrisoarea sa către galateni, apostolul Pavel nu lasă nici un loc de interpetare: Ori Hristos, ori Legea; ori Duhul, ori carnea. Nu există absolut nici o cale de conciliere între Har și Lege. Să zicem că rămâne în picioare „Legea Morală” (vorbesc ca un ieșit din minți – Galateni 3:10-14). Atunci cum rămâne cu faptul că Legea Morală nu îmi dă altceva decât moartea? Aici nu vorbesc despre circumcizie ori de respectarea nu știu căror sărbători sfinte. Vorbesc de: „Să nu poftești!” Să nu uităm, pofta rea este, în geneza ei, zămislită în interior, în inimă. Intră prin ochii exteriori, dar și prin ochii inimii. Nu trebuie să transpun în faptă, să exteriorizez prin acțiune. În forul meu interior conștiința sancționează pofta, care apare, în prima ei fază, la nivel intențional. Iar Legea îmi spune: „Ești mort!” Și așa se împlinește Scriptura: „Când a venit porunca, păcatul a căpătat viață și eu am murit. Această poruncă pentru viață a dovedit că mie mi-a fost pentru moarte.

Să privim la Scriptură – Scopul Legii

Este interesant faptul că noi creștinii, încercăm să convingem pe cei necreștini că sunt, din perspectiva Scripturii, condamnați. Adică, noi oamenii, cu toții, ne naștem „morți”. Cum așa? Ce nebunie este aceasta? Oamenii sunt buni, chiar dacă mai fac, din când în când, fapte rele. Dumnezeu, în răbdarea Sa de milenii ne aduce argumente solide prin care strigă un adevăr otrăvit (pentru noi, evident): problema noastră nu este una de comportament, ci de ereditate. De aceea și murim. Așa au murit oamenii și când nu era o Lege (Romani 5:12-14). Legea sancționeaza (pedepsește) cu moartea acțiunea, fapta rea: pofta, idolatria, minciuna, adulterul etc. Și totuși de la Adam până la Moise nu a fost nici o Lege. De ce, frate, au murit oamenii? Pentru că există o legitate biologică (ereditatea) în umanitate. Orice om care se naște din Adam se află sub incidența legității păcat-moarte. Chiar dacă nu au existat Tablele Legii, a existat legitatea biologică ce funcționează invariabil pe axa păcat – moarte. Și această legitate biologică este decretată tot de Dumnezeu. Adică, oriunde este păcat este și consecința acestuia, moartea. Deci, degeaba lucrezi asupra comportamentului, nu faci decât să-ți înrăutățești situația. Comportamentul este efectul eredității (natura adamică). În Scriptură (epistola către Romani, mai ales) păcatul, la singular, este latura ereditară, izvorul. Păcatele reprezintă intențiile și acțiunile specifice, concrete izvorâte din păcat (natura coruptă, pervertită).

Și atunci, pentru ce Legea? Tocmai de-asta. Să-ți arate ție, mie și tuturor că problema noastră este una de ereditate. Că oricât încerc să fiu bun prin fapte bune, nu merge. O singură poruncă din Lege dacă încalc mă fac vinovat de toate. Cum așa? Păi acțiunea vine din ereditate, din izvorul numit de Biblie păcat. Scopul Legii este să-mi dea moartea. Nu te amăgi, acesta este scopul Legii. Printr-o singură greșeală, a venit condamnarea (Legii) peste toți oamenii. Legea a intervenit ca să se inmulțească greșeala (Romani 5:20). Pentru că Legea ațâță, întărâtă păcatul. Legea este ca acel copil care zgândăre pisica, cu nuiaua disciplinei (sic) și plânge disperat, când este zgâriat. Legea, de fapt, provoacă păcatul, apoi te omoară. Legea este soră cu carnea prin finalitate: amândouă ucid. Carnea ucide prin pervertire, Legea ucide prin aplicarea justiției sfinte, drepte și bune. Legea a fost dată pentru ca orice gură să fie închisă și toată lumea să fie sub judecată lui Dumnezeu. De aceea nimeni nu va fi socotit drept înaintea lui Dumnezeu, prin faptele legii, căci prin Lege vine cunoștința păcatului. Al tău, al meu, al nostru. În mine, în tine, în noi toți. Oricine se află sub incidența Legii este sub acest blestem crunt.

Legea a fost dată ca să ne ațintim privirile desnădăjduite asupra lui Hristos, Izbăvitorul (Galateni 5:22-29, plus trimiterile). Legea era îndrumătorul spre Hristos. Când Hristos a venit, nu mai sunt(em) sub acest îndrumător.

Să privim la Scriptură – Scopul Harului

Ce este Harul? Care este scopul Harului? Niciodată nu am fost mulțumit cu definiția harului dată în manualele de teologie. Nu pentru că ar fi greșită, ci incompletă și astfel nesatisfăcătoare. De curând am studiat capitolele 8 și 9 din a doua epistolă a lui Pavel către corinteni. De acolo am aflat ce înseamnă harul (chiar dacă, atât cât voi trăi, voi mai descoperi și alte fațete ale sale). Avem în narațiunea apostolului o situație de necesitate. Cei din Corint (creștini) sunt chemați să ajute pe cei aflați în nevoie, din Macedonia. În trecut, macedonenii ajutaseră cu bucurie pe cei aflați în disperare și le dăduseră din sărăcia lor lucie un belșug de daruri. Au dat după puteri și chiar peste puterile lor. Pavel spune că acesta a fost harul lui Dumnezeu dăruit bisericilor Macedoniei. Acum era rândul celor din Corint. Era rândul lor să facă o acțiune plină de har. Apostolul spune despre ei că se dezvoltă în toate privințele: credință, cuvânt, cunoaștere, orice râvnă și în dragoste. Dar, să crească și în acest har (dărnicia). Cu alte cuvinte și cele enunțate mai înainte sunt tot componente ale harului. Să reținem acest aspect. Apostolul vine apoi cu o imagine extraordinară a harului (2 Corinteni 8:9): „Cunoașteți harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogățiți.” Aha! Deci acesta este harul. Acea lucrare care suplineste o nevoie stringentă, acolo unde nu sunt resurse și nici mijloacele pentru a procura acele resurse. Chiar și râvna lui Tit era de fapt o lucrare a harului lui Dumnezeu. Nici chiar Tit nu era capabil de râvnă, tocmai de aceea i-a fost pusă în inimă de către Dumnezeu însuși (2 Corinteni 8:16). Apoi, împreună cu Pavel și cu alții administrau harul dărniciei spre slava lui Dumnezeu.

Mai avem un principiu aici. Cine lasă Harul să lucreze în viața sa, culege binecuvântarea (2 Corinteni 9:6). Iar ceea ce este superb acum vine: „Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate din destul, să fiți plini de orice faptă bună…” Fritz Berger a experimentat ce înseamnă harul lui Dumnezeu, atunci când din sărăcia lui a dat cartofi pentru două familii nevoiașe, pentru a avea hrană în iarna cumplită ce le stătea în față. Dumnezeu i-a înmulțit cartofii și au mâncat din ei chiar și în alți ani. Astfel, Scriptura se împlinește, pentru că Harul este nelimitat: „Cel care dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană vă va da și vă va face din belșug sămânța de semănat și va face să crească roadele dreptății voastre. În felul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele, pentru orice dărnicie, care, prin noi, va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu” (2 Corinteni 9:10-11).

Acesta este Harul. Aduce resursele necesare acolo unde este nevoie mare și lipsa de putere. Aduce viață și energie. Alungă moartea și putrezirea, pe care carnea și Legea le dau cu prisosință. Harul înseamnă ca DUMNEZEU FACE CEVA PENTRU OM, pentru omul lipsit de resurse. Dumnezeu lucrează în afara și înlăuntrul omului, ca acesta să beneficieze din plin de ceea ce nu poate prin sine însuși.

Să privim la Scriptură – Identitatea umană

În Adam – sarkinos (axa păcat – moarte)

În Christos – pneumatikos (axa îndreptățire – viață)

… în articolul viitor