Ultima sută de metri

De unde îşi are izvoarele Imaginea de sine? Dar neîncrederea ori încrederea în sine? Există în noi “spiriduşi” care ne constrâng să reacţionăm într-un fel anume? De ce uneori ne simţim atât de stânjeniţi în preajma necunoscuţilor iar alteori parcă nu avem nici o problemă? Ce înseamnă “loialităţile cogeneraţionale ori transgeneraţionale”? De “Familia de origine” ştim cu toţii, dar cum îşi pune aceasta amprenta asupra dezvoltarii personale avem idee? “Stilul de viaţă” este ceva lugubru? Are un chiar aşa de puternic efect în viaţa mea “Deviza, Motto-ul familiei”? Ordinea naşterii contează?

La întrebările de mai sus se pot afla răspunsurile dacă participaţi la cursul de consiliere cu traineri din Germania ce va avea loc la Şelimbăr. Primul modul, cel introductiv, va fi în perioada 1 – 3 noiembrie 2013, la Misiunea Pacea. Cursul este fundamentat pe Scriptură (Cartea Vieţii – Biblia) şi pe psihologia individuală elaborată de Alfred Adler, Rudolf Dreikurs şi continuată de psihologii formaţi în Terapia Adleriană

Unde învăţăm “relaţionarea” şi raporturile de sub, supra şi de ordonare în cadrul acestora? De ce sentimentul de inferioritate activează mecanisme defensive de echilibrare în raport cu celălalt? Ce înseamnă echivalenţa? O foarte sumară şi incompletă idee vă puteţi face privind imaginea de mai jos, un foarte mic fragment de curs.

Echivalenţa - Sentimentul de Inferioritate

Echivalenţa – Sentimentul de Inferioritate

Mult mai consistentă va fi asimilarea informaţiei participând la curs. De aceea, ca unul care a făcut acest curs nu pot să spun decât că veţi câştiga imens dacă parcurgeţi secţiunile informaţionale, dar mai ales părţile practice, de lucru pe echipe, în care rolurile de consilier-consiliat sun interschimbabile.

Voi reveni cu informaţii administrative într-un articol viitor.

Testul dragostei

Dar nu orice fel de dragoste. De fapt, nu pentru oricine. Adică amândouă. Concret, vorbim despre dragostea pentru Isus. Dar de ce test? De ce ar trebui să-mi testeze cineva calitatea dragostei. Şi cum adică să testeze? Există, la urma urmei, un asemenea test?

Of, ce de întrebări agasante. Hai să le luăm pe rând. Despre ce fel de dragoste este vorba? Dragostea de tip agapē (ἀγάπη). Agape este capacitatea, puterea şi hotărârea de a iubi oamenii care nu ne plac. Agape este roada Duhului Sfânt; este reflectarea dragostei lui Dumnezeu. Agape turnată în inimile oamenilor produce marile transformări, marile calităţi ale vieţii şi ale caracterului creştin (Romani 5:3-5). Există o inseparabilă legătură între dragoste (ἀγάπη) şi credinţă. În Efeseni 6:23 apostolul Pavel se roagă ca fraţii săi să aibă credinţă cu dragoste, iar la Galateni 5:6 el vorbeşte despre credinţa care lucrează prin dragoste. Altfel spus credinţa energizată, activată de dragoste. Cum este ἀγάπη faţă de Dumnezeu? Antrenează toată inima, sufletul, cugetul şi puterea fiinţei umane (Marcu 12:30).

Şi am ajuns şi la test. Care este menirea unui test? Aproape toate testele solicită unei persoane un anumit comportament (o acţiune observabilă şi măsurabilă). Comportamentul prin care un om răspunde solicitărilor unui test este folosit pentru a evalua o anumită însuşire personală, o trăsătură sau o caracteristică despre care se crede că este importantă în descrierea sau înţelegerea comportamentului uman.

Isus propune un test (Ioan 14:15-31) prin care anumite comportamente duc la cauza acestora: dragostea pentru El.

TESTUL IUBIRII LUI ISUS

1. Evidenţiază călăuzirea Duhului Sfânt

  • în păzirea poruncilor (Io.14:15; Ezechiel 36:27);
  • în prezenţa Sa permanentă (Io.14:16-17; Rom. 8:9-11);
  • în învăţare şi instrucţie (Io. 14:26; Io. 16:13; I Cor. 2:10-13).

2. Evidenţiază părtăşia cu Tatăl şi Fiul

  • în păzirea poruncilor (Io. 14:23; I Io. 3:22);
  • în mărturisirea (proslăvirea) Fiului (Io. 14:23; I Io. 2:23-24);
  • în iubire şi părtăşie cu fraţii (I Io. 1:6-7; 4:7, 12).

Dacă-L iubeşti cu adevărat pe Isus va fi foarte vizibilă în viaţa ta 1) călăuzirea Duhului  Sfânt şi 2) părtăşia cu Tatăl şi Fiul. „Acta, non verba!”, spune latinul. Însă, aş spune eu, bazat pe testul Mântuitorului, Iubeşte şi înfăptuieşte.