Moartea eului ? – III

Majoritatea psihologilor cercetători în domeniul eului exprimă în mod deschis că „eul este fapt de conştiinţă, dar nu orice fel de conştiinţă, ci o conştiinţă reflexivă, însoţită deci de gândire”. Astăzi eul este văzut ca organizator al cunoaşterii şi ca reglator al conduitei dispunând în ambele cazuri de o puternică bază afectiv-motivaţională.

Dinamica eului influenţează dinamica personalităţii, ridicarea lui echivalează cu ridicarea personalităţii până la nivelul principiilor morale şi ideale, în timp ce coborârea lui înseamnă, în cazuri mai grave, disoluţia personalităţii. De asemenea, nivelul de dezvoltare al eului influenţează nivelul de dezvoltare al personalităţii : când eul este mai dezvoltat, mai amplu, creşte gradul de conştientizare, de adâncire a gândirii, se amplifică posibilitatea  de direcţionare a întregului comportament al persoanei ; când însă eul este mai puţin dezvoltat, persoana are impresia că nu ştie cine este, ce vrea, este derutată.

Eul conţine şi exprimă persoana/personalitatea : o conţine în sensul că îi [deţine] corpul, numele, obiectele, activităţile, trebuinţele, dorinţele, aspiraţiile, sentimentele, convingerile, valorile, rolurile sociale ; o exprimă în sensul că o face cunoscută în afară, altora, lumii ; o defineşte din interior, simţind-o şi gândind-o — şi o reprezintă în exterior, implicând-o acţional şi social.

Fragmente din Eul şi Personalitatea, de Mielu Zlate

Dacă omorâm/răstignim eul ne anihilăm ca persoane. Se anihilează tocmai motorul deciziei şi al reglării conduitei. Nu mai are cine trăi în sfinţenie, pentru că tocmai s-a dus capacitatea de a lua decizia de a avea o conduită morală superioară. Esenţial eului este tocmai capacitatea de a lua decizii şi e merge într-o direcţie anume. Eul vrea, doreşte, tinde spre. Omorând eul dispare şi orientarea către, spre ceva anume.

În momentul în care cineva afirmă : „tu eşti de vină”, face un (alt) eu responsabil de sine şi actele sale. Implicit afirmă despre sine că este un eu conştient de sine şi responsabil de toate deciziile şi actele/comportamentele sale.

Dacă suntem de acord că de fapt noi vrem să manifestăm o conduită moral-creştină, atunci invocarea morţii eului este total inadecvată.