Perseverenţa

„Cât de uşor loveşti mereu un lucru / tot îl înfrângi şi-l birui pân-la urmă / nu vezi cum picătura cea de apă / căzând pe piatră găureşte piatra?” – Lucretius

2Timotei 2:6  Plugarul trebue să muncească înainte ca să strîngă rodurile.