Harul lui DUMNEZEU

Text: 2 Cor. 12:9-10

  1. Suficienţa Harului (Harul Meu îţi este de ajuns)
  2. Terenul Harului (slăbiciuni, defăimări, nevoi, prigoniri, strâmtorări)
  3. Manifestarea Harului (… puterea)
  4. Eficienţa Harului (… este făcută desăvârşită)
  5. Condiţia Harului (conştientizez slăbiciunile pentru ca puterea lui Christos să rămână în mine)
  6. Satisfacţiile Harului (lauda şi satisfacţia/plăcerea)
  7. Legea Harului (Când sunt slab, atunci sunt tare)