C.N.S.A.S.

CNSAS-ul creştinilor:
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Sfinţilor
Declaraţii, Angajamente etc.

– Sunt sarea pământului (Mt 5:13)

– Sunt lumina lumii (Mt 5:14)

– Sunt un copil al lui Dumnezeu (Ioan 1:12)

– Sunt prietenul lui Christos (Io 15:15)

– Sunt un rob al neprihănirii (Ro 6:18)

– Sunt moştenitor împreună cu Christos (Ro 8:17)

– Sunt lucrarea lui Dumnezeu, născut în Christos pentru a face voia Sa (Efes 2:10)

– Am cetăţenie cerească (Efes 2:19)

– Sunt neprihănit şi sfânt (Efes 4:24)

– Sunt ascuns cu Christos în Dumnezeu (Col 3:3)

– Sunt o expresie a vieţii lui Christos, pentru că El este viaţa mea (Col 3:4)

– Sunt un ales al lui Dumnezeu, sfânt şi preaiubit (Col 3:12; 1 Tes 1:4)

– Sunt un fiu al luminii şi nu al întunericului (1 Tes 5:5)

– Sunt născut din Dumnezeu şi cel rău nu mă poate atinge (1 Io 5:18).