Oportunităţi ratate

Orice situaţie de viaţă are două faţete. Apostolul Iacov ne arată de ce este aşa (Iacov 1: 12-17). Datorită iniţiatorului evenimentului, ori datorită atitudinii noastre sau ambele.

În încercare ţinta, obiectivul este formarea unei virtuţi cardinale, anume răbdarea. În ispită scopul este căderea, falimentul, înfăptuirea păcatului. Iniţiatorul încercării este Dumnezeu, iar al ispitei este Satan. Iov a trecut concomitent atât prin încercare cât şi prin ispită. Consemnarea pe paginile Scripturii a „cazului Iov” poate fi o explicaţie pentru nenumăratele necazuri prin care trec copiii lui Dumnezeu. Oricine poate fi un Iov.

Între încercare şi ispită avem problema înţelepciunii şi a statutului social. Uneori natura situaţiei este evidentă, lucrurile sunt uşor de discernut. Alteori însă este greu de înţeles situaţia, cu atât mai greu de dat răspunsul. Cum să te comporţi într-o situaţie pe care nu o înţelegi? Înţelepciunea naturală, firească este depăşită de situaţie si este nevoie de o înţelepciune spirituală, accesibilă prin rugăciunea de cerere facută cu credinţă, către „Dumnezeu, care dă tuturor cu mînă largă şi fără mustrare”. „Ploaia cade şi peste cei buni şi peste cei răi”, tot aşa cum de încercare şi ispită are parte atât bogatul cât şi săracul. Incercarea, testarea credinţei produce răbdarea necesară care, la rândul ei, administrează procesul ispitei. Spunând altfel succesul în lupta ispitei îl constituie răbdarea formată in procesul încercării credinţei.

Putem pierde folosul încercării (răbdarea) şi ispitei (răbdarea în acţiune duce la cununa vieţii) datorită:

 • atitudinii noastre – mâhnire în loc de „bucurie în încercare”;
 • abordării noastre:
  • nechibzuinţă în loc de înţelepciune;
  • încremenirea în statutul pământesc in detrimentul foloaselor spirituale.
 • naturii noastre – vicii (pofte păcătoase) în loc de virtuţi

Oportunităţi

Situaţie/Context – Atitudine – Probă  – Perspectivă – Aptitudine.

Axa de mai sus reprezintă un pattern, model prin care Dumnezeu lucrează la caracterul copiilor Săi, cu scopul de a-i echipa. Spaţiul în care se desfăşoară această învăţare practică este constituit din „felurite încercări” ce au loc în diverse împrejurări de viaţă.

Modelul se găseşte chiar la începutul epistolei lui Iacov:

Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie cînd treceţi prin felurite încercări, ca unii cari ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvîrşit lucrarea, pentruca să fiţi desăvîrşiţi, întregi, şi să nu duceţi lipsă de nimic (Iacov 1: 2-4).

Modelul este completat de cererea înţelepciunii (de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare – condiţionat de credinţă autentică), pentru cazul în care subiectul nu înţelege nici situaţia, nu pricepe nici cum să răspundă ori să se comporte în acea situaţie.

Orice situaţie de viaţă cu conţinut adversiv (poate nu numai) pentru/faţă de creştin cere din partea acestuia o atitudine specifică. Împrejurarea se poate transforma ori în probă, testare ori în ispită, dacă atitudinea faţă de ea este alta decât cea prezentată de apostolul Iacov.

Atitudinea nu este maladivă. Bucuria nu se activează în mod mecanic atunci când dăm de necazuri. Nu ne simţim automat fericiţi când dăm de necaz, căci astfel am vorbi de o reacţie patologică. Aici putem vorbi de o schemă cognitivă. Schemele cognitive au următoarele funcţii:

 • funcţia de cunoaştere – abstracţie, interpretare, evocare, memorie semantică şi episodică;
 • funcţia afectivă – generarea unor reacţii emoţionale;
 • funcţia motivaţională – declanşează trebuinţele;
 • funcţia instrumentală – pregăteşte acţiunea;
 • funcţia evaluativă – autoevaluarea, inhibare sau direcţionare a acţiunii

Bucuria vine din promisiunea de la final: „…pentruca să fiţi desăvîrşiţi, întregi, şi să nu duceţi lipsă de nimic„. Scopul fiind proiectat se declanşează motivaţia, dorinţa de a „fi aşa”. Numai că, până la a ajunge în posesia calităţilor mai sus amintite constatăm că eşuăm lamentabil. Nu avem formată răbdarea, acea capacitate de a îndura activ neplăceri fizice ori morale. Nu ştim cum să acţionăm şi nici în cărţi sau manuale nu avem descrisă situaţia în care ne găsim, aici şi acum.

E nevoie de o altă cale acum:

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s’o ceară dela Dumnezeu, care dă tuturor cu mînă largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată (Iacov 1: 5).